Besparingarna kommer påverka akutsjukvården i norra länet. Foto: Ann-louise Larsson

Regionen har klubbat igenom 414 miljoner kronor i besparingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden klubbade på torsdagen igenom en budget med 414 miljoner i besparingar. Bland annat innebär beslutet att man kommer gå vidare med förslaget om att lägga ner all akutkirurgi vid Lindesbergs lasarett.

Vid torsdagens sammanträde antogs budgeten till den tidigare antagna verksamhetsplanen för 2024 för länets hälso- och sjukvård.

– Hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar framöver, inte minst bemanningsmässigt och om vi ska kunna hantera detta måste vi se över hela verksamheten. Det gäller både arbetssätt och struktur, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Kommer slå hårt

Budgeten innebär besparingar på totalt 414 miljoner kronor och kommer att slå mot alla länsinvånare och mot norra länsdelen som löper stor risk att bli av med flera specialistmottagningar och all akutkirurgi .

Verksamhetsplanen och budgetförslagen har varit omdiskuterade och har mötts av protester från så väl patienter som personal och oppositionspartier. Vänsterpartiet yrkade på återremiss av den nu klubbade verksamhetsplanen och budget. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna lade fram ett eget förslag till verksamhetsplan och budget för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetsplanen och budgetförslagen som klubbades igenom är framtagen av S, C och KD.

– I det budgetförslag som S, C och KD presenterade och som nu kommer bli verklighet 2024 står det klart och tydligt att en plan ska tas fram för att avsluta akuta kirurgiska ingrepp på Lindesbergs lasarett och att heldygnspsykiatrin ska koncentreras. Det är oacceptabelt att det återigen inte finns en risk- och konsekvensanalys. Det här bevisar att vi inte bara ropar varg utan att det vi befarat nu faktiskt blir verklighet, uppger Anna Nordqvist (M) i ett pressmeddelande.

Alla svar inte på plats än

Majoriteten är dock tydlig med att det beslut som fattades av nämnden i dag ger inte alla de svar som krävs för att säkra omställningen av hälso- och sjukvården.

– Utvecklingsplanen ska snarare ses som en ram och en inriktning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Med den som grund har förvaltningen fått en rad uppdrag som ska återrapportera till nämnd innan beslut fattas om eventuella förändringar i verksamheten, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Relaterade artiklar:

Besvikna kämpar de vidare för sitt sjukhus (2023-11-23)