Först skolan, sedan föreningen Samverkarna i Glanshammarsbygden. Så ser planen för kommande hyresgäster ut för bygdegården. Foto: Cathrine Gustavsson

Samverkarna tar över och hyr bygdegården i Glanshammar

Efter konstruktiva möten står det klart att det med största sannolikhet blir föreningen Samverkarna i Glanshammarsbygden som kommer att hyra bygdegården på orten.

Frågan om vad som ska hända med bygdegården i Glanshammar efter att kommunen sagt upp hyresavtalet med Futurum ledde till en del oro i leden. Vissa såg en risk att samlingsplatsen skulle försvinna.

Nu har styrelsen för Samverkarna haft flera möten med Futurum, senast med dess ordförande Jimmy Nordengren, C.

– Vi hade ett jättebra möte. De är det hetaste alternativet och de har störst entusiasm. Det innebär att tankarna på att sälja bygdegården nu är helt avskrivna, säger Jimmy Nordengren.

Planen som Futurum nu jobbar utifrån ser ut så här: Kommunens hyresavtal löper ut den 31/12 2021. Sedan tar skolan över och använder gården som evakueringsmatsal under 2022. Under tiden fortsätter samverkarna att planera för hur gården på bästa sätt ska kunna användas. Under 2022 kan det eventuellt ske tillsammans med skolan, under kvällstid.

Om allt går som planerat blir det föreningen som tar över hyreskontraktet med Futurum från 2023. Flera saker måste utredas först, bland annat vad hyran blir och hur den ska finansieras.

– Detta ger oss en tidsfrist att se vad det finns för intresse hos medborgarna i Glanshammar, säger Kent Ekblad, ordförande för samverkarna, som menar att verksamhet som försvunnit under pandemin skulle kunna återkomma.

– Vi vill att det ska gå att driva en verksamhet i bygdegården som alla har nytta av.