Nu diskuteras framtiden för Glanshammars bygdegård. Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Söker lokal lösning för Glanshammars bygdegård

Nu ska Futurum leta möjliga lösningar för Glanshammars bygdegård. "Skolspåret" är inte längre hett. Hyra ut eller sälja är huvudspår - och det ska gynna bygden.

I måndags möttes kommunalråden Marlene Jörhag, KD och Jimmy Nordengren, C, för att tillsammans med ansvariga på Futurum och tjänstemän på Örebro kommuns lokalförsörjningsenhet diskutera framtiden för Glanshammars bygdegård.

Fram till nu har kommunen hyrt gården av Futurum. Avtalet löper ut vid årsskiftet.

Egna händer

Första spåret att reda ut var om Glanshammars skola skulle hyra gården under tiden som skolan byggs om. Allt tyder på att så inte blir fallet, även om skolspåret inte är helt kört.

– Nu har jag saken helt i egna händer, i egenskap av ordförande för Futurum fastigheter i Örebro AB, säger Jimmy Nordengren, som även kan titulera sig kommunalråd för C.

Gården kvar

– Jag har gett Futurums vd Göran Lunander i uppdrag att sondera terrängen vad gäller intressenter i lokalsamhället – en bred men ändå smal sondering. Det viktiga för mig är att gården kan vara kvar så att föreningar och lokalsamhället kan använda den.

När en sådan undersökning ska eller kan vara klar vet inte Jimmy Nordengren i dag. Inte heller vad den kan leda till. Både uthyrning och försäljning är möjliga resultat. Spekulanter har redan hört av sig.

– Göran ska titta på vem som vill och har möjlighet. Det är bättre att det tar tid och blir bra, än tvärt om. Vi vill försöka undersöka vilka intentioner olika eventuella intressenter har, så att det blir bra. Kanske innebär det att uthyrning är det bästa. Vi får se.

300 namn

Ett alternativ Jimmy ser är ett samarbete med Kultur och fritid, och att flytta ett bibliotek. Det är fortfarande möjligt att skolan hyr gården som matsal under ombygget, men det är de inte lovade.

– Vi står fria om det kommer en snabb lösning. Jag räknar med att sonderingen startar denna vecka. Det vore jätteskönt om det blev klart så fort som möjligt. Folk hör av sig och är oroliga.

Nyligen fick Jimmy ta emot en namninsamling med över 300 underskrifter från personer som värnar om bygdegårdens fortlevnad.

– Det visar både mig, övriga politiken och alla andra hur viktig gården är för bygden.