I 30 år har de stöttat anhöriga till missbrukare

Nyheter I 30 år har Örebro kommun stöttat barn och ungdomar som har en nära anhörig som missbrukar. Varje år deltar runt 200 individer i stödprogrammet…

Här ges stöd till adopterade och deras föräldrar

Nyheter På Apoteksgårdens kognitiva center i Kopparberg kan adopterade från hela landet få gratis samtalsstöd. Nytt för i år är att stödet även omfattar adoptivföräldrar. Apoteksgården…