Lokalproducerat söker nya kanaler

Reportage En ny kombination mellan torghandel och REKO, fler arrangemang och förbättrad marknadsföring. Det är några förslag som en ny rapport pekar på för att lokala…