Lokalproducerat söker nya kanaler

En ny kombination mellan torghandel och REKO, fler arrangemang och förbättrad marknadsföring. Det är några förslag som en ny rapport pekar på för att lokala…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil