Hårt slag för bygdens barnfamiljer

Nyheter Ett hårt slag mot Sannaheds barnfamiljer. Så känner småbarnsföräldrarna Alexander Franzén och Johan Appelgren som båda har barn på Lillhedens skola som från och med…

Oppositionen emot nedläggningsbeslutet

Nyheter Oppositionen valde att yrka på att inte delta i beslutet på punkten om en likvärdig skola för alla när Nämnden för livslångt lärande beslutade om…