Upphäver bygglov för återvinningen i Lanna

Nyheter Länsstyrelsen upphäver Sydnärke miljö- och byggnämnds beslut om bygglov och startbesked för uppförande av återvinningsstationen, ÅVS, i Lanna. Ärendet återgår nu till nämnden för fortsatt…