Drönarteknologi för hållbart skogsbruk

Nyheter Snart kan skogen gallras från luften med hjälp av drönare. Det är i alla fall målet för AirForestry, som i samarbete med bland annat Sveaskog…

I jakten på det hållbara skogsbruket…

Nyheter I skogsbruket har kollisionen mellan miljömål och produktionsmål skapat polarisering mellan olika intressenter. Utanför Nyhyttan i Nora visar Kolbjörn Kindströmer, ordförande i branschorganisationen Skogsentreprenörerna, ett…