Drönarteknologi för hållbart skogsbruk

Snart kan skogen gallras från luften med hjälp av drönare. Det är i alla fall målet för AirForestry, som i samarbete med bland annat Sveaskog…