Så vill niorna förändra sitt Örebro

Nyheter Utökade öppettider på fritidsgårdarna, fler möjligheter till idrottande och en plats att vara på för motorburen ungdom. Det var några av de förslag som lyftes…