Killar från 9 B håller en presentation för politiker om hur fritidsaktiviteterna för Örebros ungdomar kan bli bättre. Foto: Ann-Louise Larsson
Niondeklassare i Örebro önskar större möjligheter till skridskoåkning för allmänheten och har förslag på en ny ishall. Foto: Mostphotos
Johanna Viberg, Maria Haglund, Karl Jensen, Lena Ryö, Anna Nordlund och Ulf Lindin var några deltagande beslutsfattare. Foto: Ann-Louise Larsson

Så vill niorna förändra sitt Örebro

Utökade öppettider på fritidsgårdarna, fler möjligheter till idrottande och en plats att vara på för motorburen ungdom. Det var några av de förslag som lyftes fram av niondeklassare på Gumaeliusskolan i Örebro, som fick möjlighet att möta kommunala beslutsfattare.

Gumaeliusskolan deltar i ett demokratistärkande program ”Demokratiacceleratorn”, med sina

klasser i årskurserna åtta och nio. Programmet ger unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem.

Eleverna har genom en demokratisk arbetsprocess arbetat fram förslag inom områden där de vill se en förändring.

En av frågeställningarna som ungdomarna jobbat med under de senaste två månaderna var hur aktiviteter och fritidsgårdar/mötesplatser för unga i Örebro kan förbättras och utvecklas. På onsdagen mötte de kommunala beslutsfattare för att redovisa sina förslag.

Förslag om ny ishall

Ted Nilsson och Noa Dicksen i 9B har tillsammans med tre klasskompisar jobbat fram förslag om en ny ishall, vilket skulle öka allmänhetens möjligheter till skridskoåkning och spontanhockey men de framförde också en önskan om att konstgräsplanen i Vivalla ska plogas – det är det enda planen i kommunen som inte plogas i vinter.

– Vi kände att vi fick sagt det vi ville säga och att de lyssnade på oss och tog till sig det vi hade att säga. Vi fick också en förklaring till varför konstgräsplanen inte plogas; att den är för gammal och inte håller för det och att den ska bytas ut. Vi är nöjda med det svaret. Politikerna känns inte lika långt borta efter den här dagen, konstaterar de.

– Det är svårt att känna att man kan vara med och påverka i samhället, särskilt när man är under 18 år. Därför kändes den här dagen viktig, säger Ted Nilsson och tillägger:

– Nu kändes det som vi hade möjlighet att faktiskt påverka.

Ska jobba vidare med fritidsgårdar

Ett annat ämne som diskuterades under eftermiddagen var öppettiderna på fritidsgårdarna och att det borde finns fler fritidsgårdar runt om i Örebro. Fritidsgårdarna har idag ungefär 2000-3000 besök i veckan. Ungdomarna påtalade också vikten av en mötesplats för motorburen ungdom och såg gärna att platsen övervakades av fältare eller andra vuxna.

Maria Haglund (M) kommunalråd var en de deltagande politikerna under dagen.

– Jag håller med er om att det borde finnas fler fritidsgårdar och att alla ska kunna känna sig trygga och säkra på väg dit och hem. Jag tar med mig att se över tillgängligheten för fritidsgårdarna, lovade hon.

Tredje gången i Örebro

Det är tredje gången som Demokratiacceleratorn genomförs på en skola i Örebro kommun. Först ut var Viktoriaskolan hösten 2021, följt av Navets skola i våras och nu Gumaeliusskolan.