Foto: Janne Rickard Vice ordföranden Björn Palmqvist, till höger, överlämnade blommor till ordförande Ulla Carlsson och tackade för hennes fina arbete under det gångna året. Sekreterare Gunlög Enhörning och mötesordförande Charles Swenson instämmer och applåderar.

Tiveds hembygdsförening höll årsmöte utomhus

Föreningslivet vilar inte helt på grund av pandemin. Allt får dock ställas om och nya lösningar tas fram. Tiveds hembygdsförening tog därför nya grepp i lördags och höll sitt årsmöte utomhus på hembygdsgården i Dammtorp. Allt sanktionerat och godkänt efter förfrågan hos Länsstyrelsen i Örebro.

Villkoret var att allt, inklusive fika, hölls utomhus och att de närvarande höll avstånd och i övrigt följde Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer. Årsmötet genomfördes i några få plusgrader, tidvis byig vind och en blandning av sol och tillfälliga korn av snöhagel. Ingen knorrade trots det och föredragningslistans punkter avverkades i rask takt med Charles Swenson som ordförande.

Ulla Carlsson omvaldes som ordförande och tackade för förtroendet att få leda föreningens verksamhet ytterligare ett år. I övrigt skedde nyval av Nina Andersson och Roland Karlsson som ordinarie ledamöter och nyval av ersättaren Nils Olof Källstrand.

Föreningen kunde även informera om att det, på grund av efterfrågan, gjorts ett nytryck av Linnea Urbergs häfte, Tiveden – en närvarande historia, som nu finns till försäljning genom hembygdsföreningens försorg.