Fredsvandring på FN-dagen

Evenemang Den 20–24 oktober är det Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Dagar med digitala events och aktiviteter i Örebro som berör människors rättigheter och lika värde.

Låt berättelsen aldrig tystna

Evenemang Vi måste utbilda ungdomar så att kunskapen om vad som hände förs vidare. Det får aldrig upprepas. Det säger Zsuzsanna Reisch. Hon överlevde krig och…

Låt berättelsen aldrig tystna

Evenemang Vi måste utbilda ungdomar så att kunskapen om vad som hände förs vidare. Det får aldrig upprepas.Det säger Zsuzsanna Reisch. Hon överlevde krig och förföljelse…