Lokföraren – tågen ska gå igen

En ny styrelse har valts för Nora Bergslags Veteran-Jernväg, NBVJ, som håller igång veterantågen. Till ny ordförande valdes alingsåsaren Per-Åke Lampero och han säger att…