Måndagspasset på Strandvallen

De två Hammarsborna, Thomas och Christer, saknade en träffpunkt och plats för ortsborna att träffas på."Måndagspasset" med fika i lokalen Strandvallen har mottagits så väl…