Vargtilldelningen klar: minimum 225 vargar

Naturvårdsverket har fastställt att det i landets mellersta rovdjursförvaltningsområde, där Örebro län ingår, ska finnas en vargstam på minst 225 individer.