Kulmen nådd i årets första svärmning

Granbarkborrarna har svärmat riktligt i den senaste tidens sommarvärme. I länet har över som mest 4 000 granbarkborrar fångats in i Skogsstyrelsens fällor under de…