Här spånhyvlar man på Vibyvis

– Det här är en unik metod av spånhyvling. Vi hyvlar på Vibyvis. Det säger Rune Torstenson som håller i spånhyvlingskursen - i Viby förstås.