”Rapport om vad vi lärt oss”

Kris, hållbarhet, resurser, bostäder, utveckling och samverkan är några av alla teman och punkter som avhandlades under årets tre dagars landsbygdsriksdag.