Konfirmation – för alla åldrar i Ljusnarsberg

På Pingstdagen var det traditionell konfirmation i Ljusnarsbergs kyrka. Av de fem konfirmanderna var det bara en ungdom. När ungdomarna uteblev öppnade präststuderande Kai Skogsberg…