Stora satsningar på skola och socialtjänst föreslås

Den styrande majoriteten i Örebro kommun har presenterat ett budgetförslag för 2025 som innehåller stora satsningar inom både skola och socialtjänst. – En stark budget…