I smedjan smids bådegemenskap och järn

Sedan 2001 har det hållits studiecirklar i smide i Almqvists smedja i Gällersta. Tre kvällar i veckan pågår verksamhet och nya deltagare väntar på kölista…