Foto: Rolf Johnsson

Skäms du inte för fake news, Andreas Svahn?

Skäms du inte, Andreas Svahn? Under allmänhetens frågestund undrade en dam i publiken om kostnaderna för Region Örebro län för snabb-bussarna i Örebro. Svaret från Andreas Svahn kom snabbt och avsnoppande: “Sluta sprid Fake news!”

Naturligtvis kom ingen följdfråga från den nu sannolikt generade damen. Situationen noterades av andra journalister på plats och har redan ifrågasatts i media! Men ännu ingen replik och ännu mindre någon ursäkt från Andreas Svahn. Jag tror inte Andreas Svahn avsåg att vara så grovt ohövlig mot damen, men så blev fallet! Skäms, Andreas Svahn!

Fake news från Andreas Svahn: Än värre var att Andreas Svahn sedan själv spred Fake news då han hävdade att när Akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett stängs (Är det beslutat av regionpolitikerna?) så kan därmed frigjorda jourhavande underläkare operera dagtid. Hur då? Dessa underläkare är i behov av och uppskattar praktisk övning på en akutmottagning som i Lindesberg och är definitivt ännu inte kapabla att utföra de operationer som kräver att utföras på en operationsavdelning! Önsketänkande! Ej möjligt och alltså Fake news!

Mer Fake news från Andreas Svahn: Ännu har ingen konsekvens-analys visats för den planerade omflyttningen av personal från en fungerande Storå vårdcentral till en inte fungerande Lindesbergs vårdcentral liksom att alla akuta ortopediska och kirurgiska patienter ska hänvisas till den redan överfulla Akutmottagningen på USÖ. Men Andreas Svahn vidhåller att göra ekonomiska besparingar, öka kompetens och ökad effektivitet utan att visa några som helst belägg.

Men säkert är att Andreas Svahn ökar regionens utgifter för patienternas akuta resor, som ekonomiskt till delar täcks av regionen, resten får den akut sjuke betala själv.

Dessutom tvingar Andreas Svahn förslag till ökat resande med åtminstone nio-tio mil för varje nu nytillkommen resa hemmet-USÖ

Fake news igen. Andreas Svahn undanhåller att hans nuvarande förslag kommer att resultera i ökade transporter och därmed kostnader för Region Örebro län men också för invånarna i norr och sannolikt väster. Miljökonsekvenser undviker Andreas Svahn helt! Men nästa vecka kanske Andreas Svahn igen som tidigare år kramar landshövdingen och utlovar minskade transporter för miljöns och våra barnbarns skull?

Ytterligare Fake news. Andreas Svahn vill flytta alla mottagningarna för Ögon, Öron. Gyn och Hud från Lindesberg och Karlskoga till USÖ och hävdar att det ska spara pengar. Samma jobb ska alltså göras på dessa patienter av USÖs personal som kostar ungefär samma som Lindesbergs personal. Vad är besparingen, Andreas Svahn? Att sedan din rådgivare Jonas Claesson glatt meddelar att resekostnaden för alla dessa cirka 24 000 patienter från sina hem till USÖ betalar patienterna själv och inte Region Örebro län.

Utan Fake news visa analysen av konsekvenserna, Andreas Svahn som fick dig och dina partikamrater att lägga fram era nu lagda förlag avseende ekonomi, personal, av dessa omflyttningar framtvingade ombyggnationer på USÖ, och inte minst analys av konsekvenserna för allas vår miljö och framtid. Förslag som innebär nedmontering av sjukvården i norra länet.

Skäms. Be snarast om ursäkt, Andreas Svahn, och visa respekt för väljarna och medge att de har kunskaper väl värda att beakta för att du ska överväga att dra tillbaka förslagen att nedmontera Storå vårdcentral och mottagningarna för Ögon, Öron, Hud och Gyn samt Akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett.

Och du kommer att åter vinna väljare i Regionvalet 2026….

Läs svar direkt från Andreas Svahn (S) regionråd 

Relaterade artiklar:

Vi står inför svåra utmaningar och ändrat utbud (2024-04-11)