Statligt servicekontor ska ge medborgarna stöd

Sjöängen i Askersund blev den första platsen i sydnärke där det nu genom Statens servicecenter invigts ett statligt servicekontor. Askersundskontoret är det femte som startats…