Virkeslagren minskar – under femårssnittet i länet

Virkeslagren var i snitt fyra procent lägre vid utgången av 2023 än ett år tidigare visar statistik från Skogsstyrelsen. För länets del uppvisades större lager…