Förening överklagar till Mark- och miljödomstolen

Hobbysnickarna i Gyttorp fick i slutet av förra året avslag på sin begäran om att få den lägre vattentaxan, som Länsposten tidigare berättat om. Nu…