Emma Ode, Arkivcentrum Örebro län, har jämfört ukrainska och svenska jultraditioner. Foto: Ann-Louise Larsson

Ljusan Stjärna får pengar av kungen

Arkivcentrums projekt Ljusan Stjärna, som arkivarien Emma Ode håller i, har fått pengar från Konung Gustaf VI Adolfs fond.

Arkivcentrums projekt Ljusan Stjärna, som Länsposten nyligen berättat om, har fått 20 000 kronor från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. I projektet har Arkivcentrums Emma Ode under ett års tid studerat och jämfört svenska och ukrainska jultraditioner. Hon har intervjuat länsbor om den gamla svenska traditionen ”Staffansjungning” som har likheter med en ukrainsk tradition att i grupp gå runt bland hemmen och sjunga julsånger.

Resultatet visas i en utställning fram till och med den 13 januari i Nikolaikyrkan i Örebro.