Markus sände live från Dubai

Författaren Markus Lutteman från Örebro var en av drygt 70 000 delegater på FN:s klimatmöte COP 28. Han tycker att det skulle ha varit skarpare…