De är överens om att se över VA-taxan

Nora kommuns politiker är överens om att VA-taxans konstruktion bör ses över för att inte missgynna de fastighetsägare som förbrukar