Nya projektet Trygg trapp ska göra området tryggare

Brottsofferjouren startar med stöd av Allmänna Arvsfonden projektet "Trygg trapp" som med hjälp av lokalt engagemang bland ungdomar ska göra området tryggare och öka valmöjligheterna…