Hon vill ta hjälp av hästar för att öka psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn, unga och vuxna ökar men vi kan inte enbart förlita oss på medicinsk behandling menar Anna Nordqvist, M, som skrivit…