Tycker styrande i Lekeberg visar ovilja till samarbete

Vad är definitionen på lantlig karaktär? Det var en av frågorna som oppositionsrådet Berth Falk (S) i sin interpellation riktade till kommunstyrelsens ordförande Caroline Elfors…