Anklagar byggförvaltning för att vara dysfunktionell

Leif Wallén, företagare och fastighetsägare, påbörjade 2019 en detaljplaneprocess för att erbjuda bostadsmark i Fjugesta. Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet deltog han under allmänhetens frågestund.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil