Affärsplaner som ofta går i lås

Kreativitet och innovation kännetecknar Brightec Group AB med huvudkontor i Mullhyttan. Företaget presenterade sig nyligen på en träff med företagare, politiker och tjänstepersoner i kommunen.