Kommuner tar över ansvaret

Vid årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna.