Så ser planerna för Kvismaredalen ut

Området runt Kvismare kanal kan på sikt utvecklas till ett naturturismområde med en cykelled från Almbro till Segersjö. Just nu pågår en förstudie för att…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil