Så ser planerna för Kvismaredalen ut

Området runt Kvismare kanal kan på sikt utvecklas till ett naturturismområde med en cykelled från Almbro till Segersjö. Just nu pågår en förstudie för att…