På anläggningen i Grythem blästras den giftiga färgen bort

Segelsällskapet Hjälmaren har med hjälp av statligt bidrag kunnat uppföra en anläggning i Grythem där båtar som går i Hjälmaren saneras från giftig bottenfärg. Under…