Inget stopp för detaljplaner och byggen i Fjugesta

Detaljplaneprocessen för området vid Sannamarken fortsätter. – Det jobbas med planen men all exploatering i Lekeberg ska ske varsamt, kontrollerat och med hänsyn, säger kommunstyrelsens…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil