De vill bygga bostäder på marknadsplats

Ägarna till Sannamarken planerar sedan 2019 bostadstomter på den anrika marknadsplatsen men de upplever sig motarbetade av både Lekebergs kommun och Sydnärkes byggförvaltning. Någon detaljplan…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil