De vill bygga bostäder på marknadsplats

Ägarna till Sannamarken planerar sedan 2019 bostadstomter på den anrika marknadsplatsen men de upplever sig motarbetade av både Lekebergs kommun och Sydnärkes byggförvaltning. Någon detaljplan…