De flyttar till torget och får bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö och ökad tillgänglighet är några av vinsterna när Återbruket byter lokaler. Allt i ett plan minskar också bärandet i trappor med tunga lyft.