Skolans historia i text och bild

Under två helger, med start på lördag, arrangerar Bo hembygdsförening en utställning som visar skolans historik under de 70 år som gått. En utställning passande…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil