”Dans för hälsa” kommer inte stärka Noras unga längre

Dans för hälsa, en insats för att stärka ungas psykiska hälsa, läggs ner i Nora kommun. Anledningen är att det inte finns pengar längre.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil