Bryggförening söker bidrag till badbryggan

Bryggan är ranglig och badplatsen behöver fräschas upp nedanför stugbyn i Sannerud. Därför söker bryggföreningen nu bidrag för de åtgärder som måste till.