Spelmän och Närkelåtar på gårdstunet i Lerbäck

Även sydnärke har begåvats med en egen, nu traditionell, spelmansstämma. Detta genom ett fint och ömsesidigt samarbete mellan hembygdsföreningen och Örebro läns Folkmusikförbund.