Kompanjoner ser en minskad efterfrågan på kräftor i år

Tillgången på kräftor i Vättern är god men den senaste veckans oväder har gjort dem svårfångade. Torbjörn Näslund har därmed mindre volymer än han skulle…