Jubileumsfest för föreningen som värnar sitt Hackvad

Hackvads bygdeförening bjöd i förra veckan in till glasscafé när föreningen saluterade tio års verksamhet. Svenska kyrkans välvillighet gjorde att kyrkskolan blev i föreningens ägo…