Målet: vårmarknad igen 2024

Askersunds kommun ska göra en utredning kring marknaderna i staden. Målet är att hitta en ny arrangör som tar över huvudansvaret för vårmarknaden 2024.