Fortsatt lågt vatten i enskilda brunnar

Den senaste tidens regn har inte gett några stora mängder som fyller på de små vattenmagasinen med grundvatten. Istället fortsätter nivåerna att sjunka.