Vapenfabrik ökar produktionen

Kriget i Ukraina kräver mer artilleriammunition och andra typer av ammunition förklarar försvarsminister Pål Jonson (M) för Dagens Nyheter. Produktionsökningen av ammunition och vapen påverkar…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil